Author Archive

  • Flygtningebørn deltager gratis i fritidsaktiviteter i Metodistkirken

    Biskop Christian Alsted, Biskop for Metodistkirken i Norden og Baltikum har sendt følgende pressemeddelelses ud 3. September 2015: Metodistkirken har med virkning fra i dag besluttet, at alle fritidsaktiviteter i kirken er gratis for børn af flygtningefamilier – uanset om de har fået opholdstilladelse eller ikke. Dette omfatter spejder, legestuer, kor med mere. Vi har truffet […]

    Read More
  • Biskoppen om terrorhandlingen i København

    De skandinaviske og baltiske landes Metodistkirkers biskop, Christian Alsted, har mandag eftermiddag (16. februar) offentliggjort en udmelding om terrorhandlingen i København, og om hvordan Metodistkirkerne i landet burde forholde sig til denne. Læs hans udmelding her:

    Read More