Evangelisk Alliance Bedeuge 2020 

Tema: På vejen hjem 

Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på vej hjem. Vi læn-ges mod den dag, hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal forenes med Gud og hinanden. Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden hjemsteder i denne verden. Vi har vores familier, og vi hører også til et geografisk sted i verden. Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme sammen med kristne brødre og søstre. Her kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem for mennesker, som oplever sig hjemløse i en verden, der er præget af ensom-hed, sorg og lidelse. Her kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens. Det er ikke alle mennesker, som føler sig hjemme i denne verden. Kirkens mission er at vidne over hele jorden om Kristus og alt, hvad han lærte. Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden ikke er en endegyldig slutning, men en hjemkomst. Lad os finde sammen og bede for vores verden, land og by, og for at andre må slå følge med os på vejen hjem til den nye jord. 

Velkommen til bedeugen 2020! 

Hver aften kl. 19.00 

Tirsdag d. 7. i Baptistkirken. Flemming Mose Lauridsen (Skt. Knuds kirke) taler.
Onsdag d. 8. i Skt. Nicolai kirke. Eva Welander (Frelsens Hær) taler.
Torsdag d. 9. NB! eftermiddag kl.14.30 i Indre Mission. Camilla Westen (Missionskirken) taler.
Fredag d. 10. – ungdomsaften i Missionskirken.
Lørdag d. 11. i Skt. Knuds kirke. Dean Højegaard-Andersen (Metodistkirken) taler.
Søndag d. 12. i Pinsekirken. Peter Hauge Madsen (Skt. Nicolai Kirke) taler. 

Posted in Kirkenyt on januar 8, 2020.