Kvindernes Internationale Bededag

Tema: ”Rejs dig, tag din seng og gå” 

Lørdag d. 7. marts i Baptistkirken. Helle Samuelsen fra Rønne Vinyard kommer og taler. 

Kvinder fra Zimbabwe fortæller og leder i bøn. Temaet i år er: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Zimbabwe ud fra noget af det, der skete, mens Jesus vandrede omkring på jor-den. Ved gudstjenesten samles der også ind til et par projekter, der især til-godeser kvinder og børn. 

Zimbabwe er et fattigt land, og det har haft en meget urolig tilværelse i mange år; indtil februar 1980 var det underlagt englænderne; frihedskam-pene i årene op til selvstændigheden krævede betydelige ofre og efterlod dybe sår, som den første frie regering måtte søge at løse ved at få folk til at tale sammen på kryds og tværs. Den første statsminister hed Robert Mu-gabe; han ledte landet indtil folket gjorde oprør og afsatte ham i 2017. 

Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn og handling med kvinderne, ja med hele befolkningen i Zimbabwe. Forskellige kvindestemmer fortæller i gudstjenesten om deres land og om de præcise udfordringer, de har i hverdagen. Seneste i oktober 2019 har DR bragt re-portager om et land i økonomisk og politisk krise. 

Posted in Kirkenyt on januar 8, 2020.