En ny begyndelse

Den 24. maj 2020 kl. 10

– kunne vi igen slå dørene op og holde gudstjeneste efter Corona-nedlukningen af samfundet.

Vi kan samles igen – men vi skal følge en række retningslinjer udstukket af myndighederne.

Biskop Christian Alsted medvirkede og bragte personligt den hilsen, der var sendt ud til alle de danske metodistmenigheder.

Biskoppen præsenteredes det nye præstepar, Béatrice Wittlinger & Claus Kofoed Nielsen, som blev indsat i tjenesten.

Béatrice Wittlinger prædikede – læs hendes prædiken her.