Praktiske informationer

Spejdergruppen mødes hver torsdag fra kl. 18.30 – ca. 20.00 enten i vores spejderlokale i Rønne Metodistkirke på adressen Østergade 16, 3700 Rønne – eller ude i naturen. Mødestederne vil blive annonceret rettidigt!

Kontingent:

Kontingent udgør pr. halvår (det halvår, hvor du starter er gratis!)

  • Ulve/spejdere kr. 250,00
  • Seniorer kr. 100,00

Kontingentet opkræves via vor kasserer Finn-Erik Dahl Pedersen. Der sendes opkrævning ud 2 gange årligt

Forsikringer:

MS Rønne har ingen forsikring for sine medlemmer! Det er derfor vigtigt, at I selv har tegnet ulykkes- og ansvarsforsikring for jeres barn, så det er dækket, hvis det selv kommer til skade eller kommer til at gøre skade på andre.

Uniform og kniv:

I MS-Rønne benytter vi samme uniform som KFUM-spejderne. Vi er i gruppen behjælpelig med køb og salg. I Metodistkirkens spejderkorps bruger vi et gult tørklæde med grøn kant. Dette tørklæde får man 4 gang man er til spejder og melder sig ind.

Alle mærker, der skal på uniformen, udleveres gratis.
Spejderne må bruge kniv ved møderne og på ture.

Ulvene må først medbringe og bruge kniv, når de har taget knivmærket.
Myrespejderne må ikke medbringe og bruge kniv.

Grupperådet:

Grupperådet består af spejderlederne og et par forældrerepræsentanter. I grupperådet lægges de overordnede linier for arbejdet i MS-Rønne, ligesom rådet står for gruppen økonomi.

Information på tryk og nettet:

Gruppen udsender i løbet af året “MS Nyt”. Hver anden måned får I vort menighedsblad, så I kan følge med i, hvad der sker i kirken. I er altid velkomne til at deltage i programmerne. “MS Nyt”, forskellige sedler og menighedsbladet får børnene med hjem fra møderne, men vi vil gerne maile informationer til jer, så giv os jeres mailadresse.

På nettet kan I finde hjemmesider for Metodistkirkens Spejdere på landsplan:

→ www.metodistspejder.dk
→ www.metodistkirken.dk

Spejderne og Metodistkirken:

Spejder i Metodistkirkens Spejderkorps går af og til i kirke sammen, ligesom vi som en naturlig del af vort arbejde beskæftiger os med ting, der har med vores kirke at gøre.