Hvad vi tror på

Metodistkirkens syn på Bibelen:

Bibelen er det skrift, som alle kristne har til fælles. Den ny oversættelse, som udkom i 1992 er også Metodistkirkens officielle bibel. i Bibelen kan man læse om Guds vilje med mennesker. Men det er ikke en opslagsbog, hvor man kan få direkte svar på alle livets spørgsmål. Man er nødt til at tænke sig om og overveje, hvad det skrevne mon kan betyde for mig i min livs situation.

De fire grundstene

Bibelen

Metodisterne siger, at der er fire grundstene i en kristen’s liv. Den første og vigtigste er Bibelen. Men vi er nødt til at læse Bibelen i lyset af dem vi er. De yngste dele af Bibelen blev skrevet for ca. 1900 år siden, og der er løbet meget vand i åen siden da! De andre grundstene er: traditionen, erfaringen og forstanden.

Traditionen

Bibelen er blevet læst igennem hundreder af år. Mangt og meget er blevet tænkt, sagt og skrevet. Der er blevet dannet en masse vaner omkring dåb, konfirmation, nadver, bryllup og begravelse osv. Læresætninger om Guds væsen, treenigheden osv. hører også til den kristne arv. Alt det hører med til de ‘briller’ vi har på, når vi læser Bibelen.

Erfaringen

Men traditionen må ikke stå alene. Vi har også selv et liv og har gjort vore egne helt personlige erfaringer i mødet med Gud, mennesker og verden. traditionen sikrer at læsningen ikke bliver vilkårlig, erfaringen sikrer at læsningen bliver virkelighedsnær og personlig. Vi læser jo ikke mindst Biblen for om muligt at forstå vores egen eksistens lidt bedre.

Forstanden

Den fjerde grundsten er forstanden, som vi har fået for at bruge den! Vi skal læse Bibelen med omtanke, så vi ikke får Bibelen til at sige hvad som helst. Det er så let at underbygge sine meninger med et tilfældigt bibelcitat. Men vi skal skelne og fortolke indenfor rammerne af det rimelige, så vi får et klart blik for Guds urimelige kærlighed.

Vil du vide mere?

Teologi og praksis (hvordan Metodistkirken adskiller sig fra andre trossamfund)