Kirken i Østergade

Grundstenen til kirken, som fik navnet Zionskirken, blev lagt den 20. maj 1917, og kirken blev indviet den 6. januar 1918. Det er i øvrigt sidstnævnte dato, der som regel benyttes, når vi fejrer jubilæum i kirken, men det er nok værd at huske, at menigheden blev stiftet 1904.

Ved årskonferencen i Frederikshavn år 1900 blev pastor Emil Nielsen placeret i Rønne som menighedens første præst. Det vil sige, der var faktisk ikke nogen menighed og heller ingen kirke. Der var på det tidspunkt både menighed og kirke i Nexø, hvor arbejdet gik godt.

Det var svært at komme i gang i Rønne. Møderne blev holdt i afholdshjemmets lille sal, som man havde lejet, men det var vanskeligt at få et egentligt menighedsarbejde i gang i den lejede sal. I 1904 var der dog 40 medlemmer (inkl. prøvemedlemmer).

I 1904 blev menigheden officielt registreret som menighed i Danmark, og i 1905 købte menigheden så det lille kapel i Dampmøllegade 18 af Frimissionen. I 1913 blev den helt unge præst Niels Mann ansat i Rønne, og i hans tid oplevede menigheden sin rigeste udviklingstid. Niels Mann var en karismatisk taler og en meget energisk præst. I årene 1916 – 20 talte man direkte om en stor vækkelse i metodistmenigheden i Rønne.

I 1917 tog han initiativ til at menigheden byggede en helt ny kirke. Man købte en grund i Østergade, som tidligere havde rummet amtmandsgården. Til at tegne kirken fik man den kendte arkitekt Ove Funch Espersen, som bl.a. også har tegnet “slottet” i Rønne, vandtårnet på Torneværksvej i Rønne, Højskolehjemmet i Nexø of en lang række andre markante bygninger på Bornholm.

Tekst: Finn B. Karlsen, billeder: Metodistkirkens samling og D. Tomiola