Metodistkirken i Danmark

Den første metodist-menighed i Danmark blev oprettet i 1858 af den hjemvendte dansk-amerikaner Christian Willerup, der i USA var blevet uddannet og ordineret som metodistpræst. I 1865 fik Metodistkirken status som anerkendt trossamfund i Danmark.

Den personlige oplevelse blev til en bevægelse

For John Wesley var det afgørende at nå ud til alle mennesker med budskabet om Jesus Kristus, også de, der stod uden for det organiserede samfund. Det engelske samfund var i midten af 1700-tallet i kraftig forandring pga. industrialiseringen. Wesley satte en bevægelse i gang, fordi han forstod at tilpasse sin mission til et dynamisk samfund. Wesley og de prædikanter, han efterhånden samlede om sig, brugte det meste af deres tid på at rejse rundt og holde gudstjenester og møder for massevis af mennesker. På den måde nåede metodismen flere mennesker, end den engelske kirke formåede.

En kirke blev til

John Wesley samlede den metodistiske bevægelse i selskaber. I disse metodistselskaber mødtes man for at bede, opmuntre og hjælpe hinanden til frelse i Jesus Kristus. Wesley ønskede, at den metodistiske organisation forblev inden for den engelske kirke. Metodister var afhængige af den engelske kirkes præster for at kunne modtage dåb og nadver.Da de nordamerikanske kolonier frigjorde sig fra England i 1776, forsvandt den engelske kirke fra det nordamerikanske kontinent. Metodister i Amerika stod derfor uden præster, og Wesley følte sig tvunget til at ordinere præster indenfor den metodistiske bevægelse til Amerika. I 1784 dannedes The Methodist Episcopal Church i Amerika.

En social bevægelse

John Wesleys omsorg for de fattige og marginaliserede var stor allerede fra hans ungdom af. Han gik desuden til angreb mod drukkenskab, smugling og slaveri. Den metodistiske bevægelse nåede i højere grad ud til de brede lag af befolkningen, end den etablerede kirke i England formåede, og mange metodistprædikanter blev arbejderpolitikere.

Vil du vide mere?

Metodistkirken i Danmark (hjemmeside)